Systemy oddymiania

Systemy oddymiania 

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania grawitacyjnego jest usuwanie gorących produktów spalania z budynku (strefy podsufitowej) w sytuacji wystąpienia tak niebezpiecznego zjawiska jak pożar. Uruchomienie systemu może nastąpią automatycznie poprzez czujkę dymową, zewnętrzne urządzenia wyzwalające lub ręcznie poprzez przycisk oddymiania. Otwierane są wówczas oddymiające klapy dachowe lub okna w fasadzie budynku. System zarządzany jest przez centralę oddymiania.

Dzięki prawidłowemu zadziałaniu systemu zwiększa się szansę na bezpieczną ewakuację ludzi z budynku oraz szybszą i efektywniejszą akcję gaśniczą Straży Pożarnej.

Elementami systemu oddymiania są:

  • Centrala oddymiania,
  • Czujka dymu,
  • Klapa dymowa, okno oddymiające,
  • Siłownik do klapy lub okna,
  • Przycisk oddymiania,
  • Urządzenia zewnętrzne – czujka deszczu lub wiatru, centrala pogodowa i inne.